درباره ما

مطابق بند ۸ مصوبه بيست و نهمين جلسه شورايعالي اشتغال مورخ ۱۱/۷/۸۹، كانون كارآفرينی استان بر اساس اين دستورالعمل، تشکیل می­گردد.

 

ماده ۱– كليات و تعاريف:

واژه­ها و اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می­روند:

۱-۱- كانون: مجموعه­اي است متشكل از كارآفرينان برتر، صاحبنظران و كارشناسان حوزه كارآفريني استان كه به عنوان اتاق فكر كارآفريني تشكيل مي­شود.

۱-۲- کارآفرین: فردی است که با تکیه بر نوآوری، تشخیص فرصت­ها و پذیرش مخاطره، ارزش جدیدی به وجود می­آورد(جدید در سطح بنگاه/سازمان، بازار/جامعه یا جهان(

۱-۳- كارآفريني: فعاليت مخاطره­پذيري است كه هسته اصلي آن نوآوري در مديريت كسب وكار، خدمت، فرآيند و محصول بوده و نتيجه آن دستيابي به ارزش­افزوده بالا، رقابت­پذيري، تحصيل ثروت و ايجاد اشتغال مولد است.

۱-۴- وزارت: وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي

۱-۵- دفتر: دفتر توسعه کارآفرینی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

۱-۶- اداره کل : اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان­

۱-۷- مدیر کل: مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان

۱-۸-شورای مرکزی موقت کانون­ها: به منظور برقراری تعامل و ایجاد هماهنگي بین کانون­های کارآفرینی سراسر کشور، شوراي مركزي موقت کانون­ها تشکیل می­گردد.

 

ماده ۲- اهداف كانون

۲-۱- افزايش توان مديريتي استان در کمک به شناسایی موانع توسعه كارآفريني جهت دستيابي به راهكارهاي رفع این موانع

۲- ۲- هم­افزايي و مشاركت حداكثري كارآفرينان در تصميم­سازي­ مديران ارشد استان در زمينه توسعه كارآفريني

۲- ۳- ایجاد زمینه و بستر مناسب جهت گسترش و ترویج انواع کارآفرینی(اقتصادی، اجتماعی و…) و نهادینه­سازی فرهنگ آن در استان

۲- ۴- مشاوره و كمك به تصميم­گيري­هاي مديران ارشد استان و افزايش ضريب اطمينان تصميمات اتخاذ شده در زمينه كارآفریني

 

 

ماده ۳- وظايف و فعاليتهاي كانون

كانون جهت تحقق اهداف مندرج در ماده ۲ اين دستورالعمل، برنامه‌ها و فعاليت‌هاي زير را دنبال مي‌کند:

۳-۱-        شناسایی، طرح و بررسي موانع كارآفريني در استان در مراحل مختلف از خلق ايده، ايجاد كسب و كار، رشد، تثبيت و خروج از كسب و كار و ارايه راهكارهاي عملیاتی بهبود وضعیت

۳-۲-        شناسايي عوامل موثر در توسعه کارآفريني استان

۳-۳-        بررسي قوانين و مقررات مرتبط با کارآفريني و ارائه راهکارهاي عملياتي به منظور تسهيل قوانين     و
رفع مغايرت­ها و  موانع قانونی موجود، به مديران مرتبط استاني/كشوري

۳-۴-        کمک فکری، اظهارنظرهاي مشورتي و ارايه پيشنهادات سياستي موثر به مديران ارشد دستگاه­هاي اجرايي استان و دفتر توسعه كارآفريني وزارت در امر تصميم­گيري و اجراي برنامه­هاي توسعه كارآفريني

۳-۵-        ارتباط موثر با سازمان­ها و نهادهاي مرتبط در استان از جمله دانشگاه­ها، مراكز رشد و موسسات پژوهشي

۳-۶-         شناسايي و مستندسازی تجربیات كارآفرينان استان و برقراري ساز وكارهاي مناسب جهت تعامل مستمر با آنها

۳-۷-        کمک فکری و مشاوره به مدیر کل استان جهت پيشبرد اهداف توسعه كارآفريني استان

۳-۸-        بررسي و تشخيص فرصت­ها و تهديدهاي كسب و كار در استان­ها با توجه به مزيت­هاي نسبي، رقابتي و ساختار صنعت استان و همچنين روندهاي فناوري در كشور و جهان

۳-۹-        ايجاد ارتباط مستمر با خيرين استان و ايجاد فضاي لازم جهت تشكيل جامعه خيرين كارآفرين استان با هدف توسعه كارآفريني در كشور

۳-۱۰-    ارائه گزارش­هاي دوره­اي اقدامات و نتايج مطالعات به اداره كل

ماده ۴- ارکان کانون

الف – هيات امنا

ب – دبیرخانه هیات امنا

ج – اعضاي كانون

د- دبیرخانه کانون

الف- هیات امنا

 

ماده ۵-  تركيب اعضاي هيات امنا

اعضاي هيات امنا شامل ۱۲ نفر به شرح زير مي­باشد:

۵-۱- استاندار یا نماینده تام­الاختیار ایشان(رئيس هيات امنا)

۵-۲- مدير كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان (دبير هيات امنا)

۵-۳- يك نفر از مديران دستگاه­هاي اجرايي در بخش خدمات بر حسب مزيت رقابتي هر استان با معرفي دبير هيات امنا

۵-۴- رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان

۵-۵- رئيس سازمان جهاد كشاورزي استان

۵-۶- يک نفر از اعضاي هيات علمي دانشگاه­ها/موسسات/مراکز علمی و پژوهشی استان/مرکز رشد/ پارک علم و فناوری استان/ صاحب­نظر در حوزه کارآفريني به انتخاب رئیس دانشگاه مادر استان

۵-۷- شش نفر از كارآفرينان برتر ملي يا استاني (از تمامي بخش­هاي اقتصادي)