هفته جهانی کارآفرینی گرامی باد

 هفته جهانی کارآفرینی گرامی باد

هفته جهانی کارآفرینی گرامی باد

١٧ آبان لغایت ٢٣ آبان ١٤٠٠

” اکو سیستم کارآفرینی و نوآوری استان خراسان رضوی رزمندگان اقتصاد مقاومتی”

@karafarinkh

 

نظر دهید !!!

نظر شما برای “ هفته جهانی کارآفرینی گرامی باد”

قالب خبری

قالب رایگان وردپرس