خروج ۹ هزار میلیارد تومان پول حقیقی ها از بورس

خروج ۹ هزار میلیارد تومان پول حقیقی ها از بورس

از بین رفتن انتظارات تورمی، خروج بی سابقه نقدینگی حقیقی از بورس و حتی ارز و طلا را به مقصد دارایی های با سود ثابت (افزایش سپرده های بلندمدت بانکی و خرید اوراق دولتی) رقم زده است. آمارهای خبرگزاری فارس در این زمینه حاکی از این است که در بازه زمانی ۱۵ تا ۲۷ دی، به طور خالص بیش از ۹ هزار میلیارد تومان بورس را ترک کرده اند.

a2f7f893-2484-40b2-a256-6bd627c3bc73

نظر دهید !!!

نظر شما برای “خروج ۹ هزار میلیارد تومان پول حقیقی ها از بورس”

قالب خبری

قالب رایگان وردپرس