راهکارهای سازمان امور مالیاتی برای تحقق نظام مالیاتی هوشمند در دوران کرونا

راهکارهای سازمان امور مالیاتی برای تحقق نظام مالیاتی هوشمند در دوران کرونا

مدیرکل امور مالیاتی خراسان رضوی گفت: سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند اظهارنامه‌های مالیاتی دریافتی را که با رعایت مقررات مربوط تنظیم شده، بدون رسیدگی قبول نماید که این امر در راستای تحقق نظام مالیاتی هوشمند، دولت الکترونیک و همچنین عدم مراجعه مودیان به ادارات امور مالیاتی با توجه به شیوع بیماری کرونا است.

احمدرضا مدبرنیا در گفت‌وگو با ایسنا، در خصوص اجرای ماده ۹۷ قانون مالیات‌های مستقیم اظهار کرد: براساس این ماده قانونی، از عملکرد سال ۱۳۹۸ به بعد، مبنای تعیین درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی، اظهارنامه مالیاتی مودی است، البته پذیرش اظهارنامه مودیان مشروط بر تنظیم شفاف اطلاعات و رعایت قوانین و مقررات مربوط بوده و اظهارنامه ارایه شده توسط مودیان با بانک‌های اطلاعاتی مالیاتی که در اجرای مقررات مواد ۱۶۹ و ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم ایجاد شده، مطابقت داده خواهد شد.

وی بیان کرد: اجرای الزامات مندرج در ماده ۹۷ قانون مالیات‌های مستقیم به منظور تعالی نظام مالیاتی و دستیابی به عدالت اقتصادی و اجتماعی صورت می‌گیرد.

مدیرکل امور مالیاتی خراسان رضوی گفت: از جمله مزایای اجرای ماده ۹۷ قانون مالیات‌های مستقیم کاهش مدت زمانی قطعی‌سازی اظهارنامه‌های مالیاتی، کاهش هزینه مالیات‌ستانی، محاسبه مالیات بر اساس اطلاعات متقن و تحقق عدالت مالیاتی، کارآمدتر کردن نظام تامین درآمدهای مورد نیاز برای تامین هزینه‌های عمومی و همچنین تقویت بیش از پیش اعتماد دوطرفه بین فعالان اقتصادی و حاکمیت است.

وی خاطرنشان کرد: بدیهی است اجرای ماده ۹۷ قانون مالیات‌های مستقیم، نه تنها باعث افزایش کیفیت حسابرسی مالیاتی می‌شود، بلکه از سوی دیگر، تسریع در فرآیند وصول مالیات و حذف بخش عمده‌ای از رسیدگی‌ها، موجبات افزایش رضایتمندی مودیان، عدم مراجعه حضوری به ادارات امور مالیاتی در شرایط خاص ناشی از شیوع بیماری کرونا و در نهایت ارتقای تمکین مودیان مالیاتی را به دنبال خواهد داشت.

 

نظر دهید !!!

نظر شما برای “راهکارهای سازمان امور مالیاتی برای تحقق نظام مالیاتی هوشمند در دوران کرونا”

قالب خبری

قالب رایگان وردپرس