اطلاعیه ستاد پشتیبانی مردمی مقابله با کرونا خراسان رضوی

اطلاعیه ستاد پشتیبانی مردمی مقابله با کرونا خراسان رضوی

اطلاعیه ستاد پشتیبانی مردمی مقابله با کرونا خراسان رضوی
🔴 شرکت ها و افرادی که ماسک تولید میکنند، چنانچه با مشکلی روبرو هستند مي توانند از طريق:

شماره تلفن: ٠٥١٣٧٦٦٢٠٠٩
نمابر: ٠٥١٣٧٦٦٦١٢١
آدرس ايميل : karafarinankh@gmail.com

مشکل را به دبیر خانه ستاد مردمی
پشتیبانی مقابله با کرونا استان اعلام نمایند.

#نذر_ماسک
#همدست_کرونا_نباشیم
#کرونا_را_شکست_می_دهیم
#ستاد_مردمی_پشتیبانی_مقابله_با_کرونا_و_عواقب_آن_خراسان_رضوی
#اتاق_بازرگانی__صنایع_معادن_کشاورزی_خراسان_رضوی
#کانون_کار_آفرینان_خراسان_رضوی
#در_خانه_بمانیم
#مدافعان_سلامت
#من_ماسک_میزنم