آغاز پویش #نذر_ماسک از خراسان رضوی

آغاز پویش #نذر_ماسک از خراسان رضوی

♦️#نذر_ماسک یک پویش بر گرفته از واقعیت‌ها و ضرورت‌های حفظ سلامت در جامعه است.

♦️این که تولید ماسک در کشور افزایش یافته اقدام بزرگی بوده، این که نرخ آن نسبت به روزهای اولیه شیوع کرونا کاهش یافته حائز اهمیت است ولی ممکن است که بازهم عده‌ای نتوانند ماسک را تهیه کنند و در این شرایط اقتصادی دچار مشکل می‌شوند‌.

♦️کافی است هر کسی به اندازه توانایی‌اش از یک تا هر تعداد ماسک بهداشتی را به دیگران اهدا کند. نذرهای‌تان قبول درگاه حق.

#نذر_ماسک
#کرونا_را_شکست_می_دهیم
#ستاد_مردمی_پشتیبانی_مقابله_با_کرونا_و_عواقب_آن_خراسان_رضوی
#من_ماسک_می_زنم