ایران درسهولت محیط کسب وکار بانک جهانی چه نمره ای گرفته است ؟

ایران درسهولت محیط کسب وکار بانک جهانی چه نمره ای گرفته است ؟

بانک جهانی در گزارش سهولت کسب و کار در سال ۲۰۱۹ به مساعدترین خاک برای کارآفرینان و فعالان اقتصادی در ۱۱ شاخص میان ۱۹۰ کشور پرداخته است که در این ارزیابی شاهد بهبود نمره ایران و اقداماتی ازقبیل سهولت پرداخت مالیات‌ها و ارتقای سیستم پنجره واحد تجارت فرامرزی هستیم .

156741579

نظر دهید !!!

نظر شما برای “ایران درسهولت محیط کسب وکار بانک جهانی چه نمره ای گرفته است ؟”

قالب خبری

قالب رایگان وردپرس